Startsida

Klimatet förändras – vad innebär det för Värmland?

Det globala klimatet håller på att förändras. På regional nivå innebär ett förändrat klimat förändrade förutsättningar för de flesta av våra samhällssektorer och för naturmiljön. Även om vi kan se klimatförändringarna redan idag är den mer långsiktiga frågan om hur klimatet kan komma att förändras i framtiden och vilka effekter detta får för våra samhällen på längre sikt viktiga att förhålla sig till i vår samhällsplanering.

Klimatförändringarna i länet väntas leda till att Värmland blir varmare och blötare med längre växtsäsonger och mindre snö under vintrarna. Vissa risker som finns redan idag, t ex kopplade till översvämningar eller extremväder kan vi vänta oss förvärras i framtiden. Andra möjligheter t ex ökad produktion inom jord och skogsbruk kan komma att gynna länet. Hur samhälle och naturmiljö i slutändan påverkas av klimatförändringarna beror i många fall på hur förutseende vi är i vår planering och våra anpassningsåtgärder.

Den här webplatsen handlar om att sprida kunskap om klimatförändringarnas möjliga konsekvenser så att vi kan förhålla oss till dessa i vårt arbete med att skapa ett långsiktigt hållbart Värmland.